درگاه پرداخت

لطفا قبل از پرداخت هرگونه وجه با مدیران سایت هماهنگ کنید.

مبلغ به ریال : 

ایمیل:          

توضیحات:      بعد از تکمیل پرداخت به صفحه اصلی سایت باز می گردید. (نیازی به دریافت کد پیگیری نمی باشد. با مدیری که قبلا هماهنگ کرده اید در تماس باشید.)